Монгол улсын засгийн газрын 2007 оны 95 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэглэхийг хориглосон химийн хорт ба аюултай бодисын жагсаалт.

Нүүр хуудас /

Монгол улсад ашиглахыг хориглосон химийн бодис