Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан системд бүртгэлтэй бодис, тусгай зөвшөөрөл түүнтэй холбоотой тоон мэдээллийг боловсруулж тоон болон график хэлбэрээр статистик үзүүлэлт харуулав.

Нүүр хуудас /

Монгол улс дахь тусгай зөвшөөрөлтэй нийт ААНБ

Сүхбаатар Дорнод Хэнтий Дорноговь Дундговь Өмнөговь Төв Сэлэнгэ Булган Архангай Өвөрхангай Баянхонгор Говь-Алтай Хөвсгөл Баян-Өлгий Завхан Увс Ховд Говьсүмбэр Дархан-Уул Орхон

Нийт тусгай зөвшөөрөл
Хамгийн их Импортлогдсон бодисын хэмжээ /Сараар/
Химийн бодис хамгийн их ашиглаж буй аан
Химийн бодис хамгийн их ашиглаж буй аймаг
Хамгийн их импортлогдсон бодис /Тн/
Хамгийн их тусгай зөвшөөрөл авагдсан бодисууд
Нийт бодис салбараар