Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан системд бүртгэлтэй бодис, тусгай зөвшөөрөл түүнтэй холбоотой тоон мэдээллийг боловсруулж тоон болон график хэлбэрээр статистик үзүүлэлт харуулав.

Нүүр хуудас /

Монгол улс дахь тусгай зөвшөөрөлтэй нийт ААНБ

Нийт тусгай зөвшөөрөл
Сүхбаатар Дорнод Хэнтий Дорноговь Дундговь Өмнөговь Төв Сэлэнгэ Булган Архангай Өвөрхангай Баянхонгор Говь-Алтай Хөвсгөл Баян-Өлгий Завхан Увс Ховд Говьсүмбэр Дархан-Уул Орхон
Хамгийн их Импортлогдсон бодисын хэмжээ
Огноо:
Химийн бодис хамгийн их ашиглаж буй аан
Химийн бодис хамгийн их ашиглаж буй аймаг
Огноо:
Хамгийн их импортлогдсон бодис /Тн/
Огноо:
Хамгийн их тусгай зөвшөөрөл авагдсан бодисууд
Огноо:
Нийт бодис салбараар